OMURGA DARLIĞI (SPINAL STENOZ)

Yaşla birlikte bazen omurilik kemik yapım - yıkımı ve dejenerasyon sonucu omuriliğin içinde bulunduğu kanal daralabilir. Aslında herbirinde ikişer adet eklem bulunan omurganın bu noktalarında sinir ve omurilik sıkışmaya başlar. Kanal darlığı belli bir düzeyi aşarsa hastada klinik oluşmaya başlar. Bacak ağrıları kramplar, uyuşma, yanmalar ve yürüme mesafesinin kısalması temel bulgulardır. Omurga darlığı olan bir hasta kısa mesafede yürürdükten sonra oturma ihtiyacı ve baldır ağrısı tipiktir. Cerrahi karar muayene ve mr ile koyulmalıdır. ameliyatta kemik yapıların arka elemanları alınır. Omurga darlığı ameliyatlarının tamamında füzyon (vida platin) gerekli değildir. Şayet yukarda bahsettiğimiz omurga ekleminin fazla alınması gerekir ise, ameliyat sonrası bel kayması olmaması için füzyon yapılmalıdır. Hastalığın teşhisi ve doğru tedavisi için UZMAN BİR HEKİMLE MUTLAKA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKLİDİR.
Alanında Uzman Hizmet

20 Yıldır Sizler İçin
Hizmet Veriyoruz