Beyin Pili

Beyin Pili Nedir?
Beyin pili, vücut hareketinden sorumlu beyin bölgelerine elektrik sinyalleri gönderen bir cihaz yerleştirmek için yapılan ameliyattır. Elektrotlar beynin derinliklerine yerleştirilir ve bir uyarıcı cihaza bağlanır. Kalp piline benzer şekilde bir nörostimülatör, beyin aktivitesini düzenlemek için elektrik darbeleri kullanır. Beyin pili, parkinson hastalığı, distoni, epilepsi, esansiyel titreme (tremorun) neden olduğu titreme, yavaşlık, sertlik ve yürüme problemlerinin semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Başarılı bir beyin pili tedavisi, insanların potansiyel olarak ilaçlarını azaltmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine olanak tanır.

Beyin pili tedavisi ile, semptomlara bağlı olarak beynin belirli bir bölgesine elektrotlar yerleştirilir. Elektrotlar, kafatasının üst kısmına açılan küçük deliklerden beynin hem sol hem de sağ tarafına yerleştirilir. Elektrotlar, deri altından ve boyundan aşağıya doğru hareket eden uzun tellerle göğüs derisinin altındaki pille çalışan bir stimülatöre bağlanır. Uyarıcı açıldığında, titreme, sertlik ve diğer semptomlara neden olan hatalı sinir sinyallerini bloke etmek için elektrik darbeleri gönderir.

Beyin Pili Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Beyin pili kullanılarak tedavi edilen hastalıklar şunlardır:

• Parkinson
• Distoni
• Esansiyel Titreme (Esansiyel Tremor)
• Obsesif Kompulsif Bozukluk
• Epilepsi
• DBS Beyin Pili
• Depresyon

Beyin Pili Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Tedaviden önemli ölçüde fayda sağlayacak ve ameliyatı minimum riskle geçirebilecek herkese uygulanabilir. Beyin pili, hareket bozukluğu olan hastalar için yaşam kalitesini iyileştirdiği bilinen cerrahi bir seçenektir, bu nedenle kişinin yaşam kalitesi hastalıktan veya ilaçların yan etkilerinden önemli ölçüde etkilendiğinde, beyin pili tedavisini dikkate alma zamanı gelmiştir.

Beyin pili ameliyatı için bir aday olarak düşünülmeden önce, hastalar kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmelidir. İdeal olarak, bir nörolog, beyin cerrahı, nöropsikolog ve psikiyatrist içeren multidisipliner bir uzman ekibi hastayı değerlendirecektir. Hastalar ilaçlarla iyi yönetiliyorsa, beyin pili tedavisi dikkate alınmaz. Beyin pili tedavisi uygulanacak adaylar genellikle şu kriterleri karşılayan hastalardır:

• Uygun dozda ilaç alınmasına rağmen semptomlar iyi kontrol edilemiyorsa
• Semptomlar, bir hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyorsa
• Mevcut ilaçların yan etkileri tolere edilemiyorsa
Ameliyattan Önce

Hasta, bir nörolog, beyin cerrahı, nöropsikolog dahil olmak üzere multidisipliner bir ekip ile birlikte değerlendirilir. Ameliyat öncesi bazı testler istenebilir, bunlar:
• Kan ve idrar testleri :Bu, toksinleri ve anormallikleri tanımlamaya yardımcı olur.
• MR ve / veya BT taramaları: Görüntüleme, semptomların giderilmesi için doktorların beynin doğru bölgesini hedeflemesine yardımcı olabilir.

Sonuç

Beyin pili ameliyatı, hastalığınızı iyileştirmez ancak semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Beyin pili tedavisi işe yararsa semptomlarınız önemli ölçüde iyileşir, ancak genellikle tamamen ortadan kalkmazlar.

Beyin pili tedavisi, herkes için başarılı değildir. Beyin pili tedavi başarısında rol oynayan bir dizi değişken vardır. Durumunuz için ne tür bir iyileşme bekleyebileceğiniz konusunda ameliyattan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

1990’lardan beri hareket bozukluklarının tedavisi için Beyin Pili yöntemi onaylanmıştır. Çok sayıda çalışma, bu ameliyatın tek başına tıbbi tedaviye üstünlüğünü kanıtlamıştır. Beyin Pili Cerrahisi oldukça güvenlidir ve cihaz teknolojisindeki son gelişmeler hasta sonuçlarını da iyileştirmiştir.
Alanında Uzman Hizmet

20 Yıldır Sizler İçin
Hizmet Veriyoruz